Prezydent miasta Wejherowa

Banner

Aktualności

Certyfikat Rady Europy dla Wejherowa

11-10-2018
Rada Europy wyróżniła Wejherowo Certyfikatem Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE). To prestiżowy certyfikat Rady Europy przyznany tylko dziewięciu samorządom, które najlepiej wcieliły w życie 12 zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym.
 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt odebrał z rąk Jutty Gϋtzkow z Rady Europy Certyfikat Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of Governance Exellence) podczas XIV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w Warszawie.
 
- Mieszkańcy Wejherowa mogą z dumą powiedzieć, że znaleźliśmy się w gronie dziewięciu polskich samorządów wyróżnionych certyfikatem przez Radę Europy, który potwierdza wysoką jakość pracy wejherowskiego urzędu, zgodnie z europejskimi standardami. – mówi Krzysztof Hildebrandt.
 
Jak mówi Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa, jednym z warunków koniecznych przyznania tego certyfikatu było wypełnienie ankiety przez minimum 500 mieszkańców Wejherowa.
 
- Mieszkańcy korzystający z usług Urzędu Miejskiego w Wejherowie wypełnili ankiety, w których wysoko ocenili efekty jego działalności – mówi Bogusław Suwara. – Cieszę się, że kapituła konkursu także wysoko oceniła istniejące w urzędzie procedury zarządzania uznając je za dobre praktyki, którymi warto dzielić się z innymi.
 
Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje 12. zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. W Polsce w imieniu Rady Europy Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym przyznawała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
 
 
12. zasad dobrego zarządzania w samorządzie terytorialnym:
 
● Udział obywateli, uczciwy przebieg wyborów i reprezentacja
● Responsywność, szybkość reagowania
● Efektywność i skuteczność
● Otwartość i jawność
● Przestrzeganie prawa
● Etyczne postępowanie
● Kompetencje i potencjał
● Innowacyjność i otwartość na zmiany
● Orientacja na trwałość i długofalowość działań
● Należyte zarządzanie finansami
● Prawa człowieka, różnorodność kulturowa i spójność społeczna
● Rozliczalność, odpowiedzialność
 
 
lista aktualności
Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: