Prezydent miasta Wejherowa

Banner

Aktualności

Stanowisko Klubu Radnych Wolę Wejherowo w sprawie budżetu na 2023 rok

19-12-2022
Radni klubu Wolę Wejherowo popierają budżet miasta na rok 2023 i Wieloletnią Prognozę Finansową przygotowane przez prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta. Trzeba jasno powiedzieć, że jest to budżet kryzysowy, przygotowany w czasach największego od 25 lat kryzysu i galopujących podwyżek cen w Polsce. To musiało odbić się na sytuacji finansowej polskich samorządów, w tym naszego miasta, podobnie jak działania Ministerstwa Finansów, na których od roku 2019 – wliczając rok przyszły – Wejherowo traciło średnio ok. 45 mln zł w każdym roku. Dla porównania budowa Węzła Zryw ma kosztować 51,6 mln zł
 
Czynniki zewnętrzne, niezależne od nas będą przyczyną braków i niedoborów w przyszłorocznym budżecie Wejherowa. Jesteśmy uzależnieni od środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów. Na wiele rzeczy nie będzie nas po prostu stać, przede wszystkim w zakresie codziennego, bieżącego utrzymania miasta, gospodarki komunalnej, jak również sportu, kultury itd. Budżet musiał zostać zaplanowany bardzo oszczędnie i ostrożnie, aby zapewnić funkcjonowanie miasta
w podstawowym zakresie. Tym bardziej z uznaniem podkreślamy największe w historii miasta wydatki na inwestycje miejskie, przede wszystkim drogowe, w planowanej na przyszły rok w wysokości prawie 70 mln zł, które zapewnią dalszy rozwój Wejherowa. Będzie to możliwe dzięki wysiłkowi, doświadczeniu i wiedzy Prezydenta oraz jego współpracowników, w szczególności dużej sprawności i skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. W 2023 roku ponad połowa wszystkich wydatków na inwestycje w Wejherowie będzie pochodziła z pozyskanych dotacji, w tym – co podkreślamy – rządowych, za które dziękujemy, chociaż nie rekompensują one ubytków w naszym budżecie.
 
Rozumiemy potrzebę zwiększenia zadłużenia na bezpiecznym poziomie, proporcjonalnym do realizowanych inwestycji rozwojowych, aby uzupełnić pozyskanie dotacje.
 
W ostatnich latach wielokrotnie wskazywaliśmy, że polskie samorządy, również Wejherowo, stoją przed ogromnymi trudnościami finansowymi spowodowanymi polityką ogólnokrajową. Mniejsze są dochody miasta, co jest efektem mniejszych środków przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i zmian przepisów podatkowych. Ponadto wzrastają nakłady na oświatę, ale nie są one rekompensowane subwencjami rządowymi. W rezultacie musimy dopłacać z budżetu miasta ogromne środki do oświaty, która jest przecież zadaniem rządu i powinna być finansowana z budżetu państwa. Podsumowując, w 2023 roku sytuacja finansowa będzie najgorsza w historii.
 
Musimy być realistami, miasto nie funkcjonuje w próżni. W opisanych, trudnych uwarunkowaniach stwierdzamy, że budżet Wejherowa w 2023 zapewnia realizację najważniejszych zadań z programu Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo. Chociaż to będzie bardzo trudne, to jednak liczymy, że w ciągu roku w miarę możliwości finansowych zrealizowane zostaną wnioski składane przez mieszkańców i radnych.
 
W poczuciu odpowiedzialności za miasto radni Wolę Wejherowo głosowali za budżetem na rok 2023 i Wieloletnią Prognozę Finansową. Podkreślamy bardzo dobrą, już kilkuletnią współpracę z naszymi partnerami z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Apelujemy do wszystkich radnych o wspólne działanie.
 
lista aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Copyright © 2012, Krzysztof Hildebrandt