Prezydent miasta Wejherowa

Banner

Aktualności

Rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz KWW Wolę Wejherowo

25-03-2024

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

 

KOMITET WYBORCZY:  Komitet Wyborczy Wyborców WOLĘ WEJHEROWO
            84-200 Wejherowo, ul. 12 Marca 193

Krzysztof Gajewski, Wejherowo
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika komitetu wyborczego)

Jacek Nurzyński, Wejherowo
(imię — imiona, nazwisko, miejscowość zamieszkania pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego)

 

Lp.

Data wpisu*)

Data wpłaty*)/**)

Imię (imiona)

Nazwisko

Miejscowość zamieszkania

Kwota wpłaty

Łączna kwota wpłat***)

Dodatkowe informacje

1.

2024-03-21

2024-03-18

Anna

Lewandowska 

Małkowo 

11.000,00

11.000,00

 

2.

2024-03-21

2024-03-20

Arkadiusz

Kraszkiewicz

Wejherowo

11.000,00

11.000,00

 

3.

2024-03-21

2024-03-20

Bogusław

Suwara

Wejherowo 

11.000,00

11.000,00

 

4.

2024-03-21

2024-03-20

Krzysztof 

Hildebrandt 

Wejherowo 

11.000,00

11.000,00

 

 

*) Datę należy wpisać cyframi w formacie rok-miesiąc-dzień (np. 2011-05-07).

**) W kolumnie „Data wpłaty” wpisuje się datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym komitetu.

***) W kolumnie „Łączna kwota wpłat” wpisuje się kwotę wpłat od danej osoby narastająco, tj. sumę danej wpłaty oraz wszystkich wpłat wcześniejszych od tej samej osoby.


 

lista aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Copyright © 2012, Krzysztof Hildebrandt