Prezydent miasta Wejherowa

Banner

Aktualności

Stanowisko radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo

30-04-2024
Stanowisko radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Prezydentowi Miasta Wejherowa za rok 2023.
Rok 2023 to ostatni pełny rok kadencji samorządowej 2018-2024. Za ten rok, na koniec kadencji, absolutorium i wotum zaufania Prezydentowi Miasta Wejherowa udzielają radni stanowiący w tym czasie skład Rady Miasta.
Na podstawie dokonanej oceny działalności Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta w roku 2023, stwierdzamy, że budżet i zadania w zeszłym roku zostały wykonane, a Pan Prezydent należycie wykonywał swoje obowiązki. W 2023 roku podkreślić należy: oddanie do użytku kompleksu basenów Wodne Ogrody, realizację strategicznych inwestycji drogowych, programu rewitalizacji i budynku komunalnego, ponadto liczne projekty edukacyjne i proekologiczne, w szczególności w Ekofabryce, wydarzenia kulturalne i sportowe dla mieszkańców. W 2023 roku wydatki na inwestycje wynosiły największą w historii miasta kwotę 75 mln zł i wzrosły o ponad 23 % w stosunku do roku 2022. Było to możliwe dzięki skutecznemu pozyskiwaniu przez prezydenta dofinansowania w wysokości ponad 26 mln zł. Wydatki na drogi, które były priorytetem, wyniosły 55% wszystkich inwestycji.
Rok 2023, mimo trudności, był dla Wejherowa czasem rozwoju. Generalnie polskie samorządy nadal borykały się z problemami finansowymi, które z jednej strony były skutkiem zmian w przepisach podatkowych, co negatywnie wpłynęło na wysokość dochodów bieżących miasta oraz zaś z drugiej strony wynikały z inflacji znacząco przewyższającej koszty realizowanych inwestycji i bieżącej działalności. Nadal nierozwiązanym problemem było finansowanie oświaty przez rząd. W 2023 miasto Wejherowo musiało dołożyć do oświaty 39,5 mln zł ze środków własnych przeznaczonych na inne zadania, gdyż nie otrzymało subwencji oświatowej w pełnej wysokości.
W tej sytuacji warto zauważyć, że zadłużenie miasta utrzymuje się na bezpiecznym poziomie. Na koniec roku 2023 wskaźnik zadłużenia gminy wyniósł 35,7 %, zaś za maksymalny wskaźnik przyjmuje się 60%.
Radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo głosowali za udzieleniem absolutorium za rok 2023 dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta oraz za udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.
W związku z kończącą się kadencją dziękujemy przede wszystkim mieszkańcom, z którymi - jako radni - współpracowaliśmy przez ostatnie lata, za spotkania, rozmowy, zaufanie, wsparcie, wszystkie przekazane uwagi i propozycje, które staraliśmy się zrealizować. Dziękujemy Panu Prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandowi za te ponad 5 lat współpracy, która przynosiła miastu wiele korzyści w postaci m.in. zrealizowanych inwestycji. Podziękowania i duże wyrazy uznania kierujemy również do współpracowników prezydenta i wszystkich pracowników wejherowskiego samorządu. Szczególne podziękowania dla radnych, z którymi wspólnie pracowałyśmy na rzecz Wejherowa i mieszkańców w ramach koalicji z Klubem Radnych Niezależnych.
Niezmiennie zdajemy sobie sprawę z potrzeb, które zgłaszają nam mieszkańcy - to wyzwanie dla nowej Rady Miasta Wejherowa w kadencji 2024-2029, której życzymy powodzenia i sukcesów. Mamy też nadzieje, że nowy rząd w końcu pomoże polskim samorządom, w szczególności w zakresie finansowania oświaty.
lista aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Copyright © 2012, Krzysztof Hildebrandt