Prezydent miasta Wejherowa

Banner

Aktualności

Stanowisko klubu Wolę Wejherowo w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania

25-06-2019

Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Szanowni Mieszkańcy!

 

Dziś dokonujemy oceny działalności Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta w roku 2018. Był to rok szczególny, gdyż odbyły się w nim wybory samorządowe i tej oceny dokonali już sami mieszkańcy Wejherowa. Wejherowianie udzieli Krzysztofowi Hildebrandtowi swoistego absolutorium wybierając go ponownie na Prezydenta Miasta. Zwycięstwo po raz piąty w pierwszej turze i wysokie, 56% poparcie mieszkańców są najlepszą oceną nie tylko 2018 roku, ale i całej kadencji 2014-2018.

           

Jako radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo, w pełni identyfikujemy się z takim stanowiskiem mieszkańców. Działania prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i pozytywnie zmieniające się Wejherowo są wypełnieniem naszego programu wyborczego. W zmianach uczestniczymy wspólnie z mieszkańcami i od wielu lat konsekwentnie wspieramy Prezydenta.

           

Z uwagą wsłuchujemy się również w głos tych wejherowian, którzy mają inne zdanie i nie głosowali na Krzysztofa Hildebrandta i Wolę Wejherowo. Pragniemy zauważyć, że rok 2018 był wyjątkowy, rekordowy pod względem tak potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, przede wszystkim drogowych. Wydaliśmy prawie 50 mln zł. Jest to największa kwota przeznaczona na inwestycje w ciągu jednego roku w historii wejherowskiego samorządu po 1990 r. i to przy spadku wskaźnika zadłużenia miasta. W zeszłym roku nie wzrosły również podatki i opłaty lokalne. W 2018 roku Wejherowo rozwijało się w wielu dziedzinach i funkcjonowało normalnie.

           

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby i oczekiwania społeczne zawsze i wszędzie będą większe niż możliwości, ale staramy się odnosić się do faktów i realnych możliwości. Oceny dokonujemy patrząc na całokształt dokonań i warunków działania Prezydenta Miasta.

           

Stwierdzamy, że budżet i zadania w 2018 r. zostały wykonane, a prezydent Krzysztofa Hildebrandt należycie wykonywał swoje obowiązki, pomimo rożnych obiektywnych trudności związanych np. ze zmianą  przepisów czy też finansowaniem zadań przez władze centralne. Radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo głosowali za udzieleniem absolutorium za rok 2018 dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Akceptujemy ponadto zaprezentowany "Raport o stanie miasta za rok 2018" i głosowaliśmy za udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania. Podziękowania i wyrazy uznania kierujemy również do wszystkich pracowników wejherowskiego samorządu oraz naszych koalicjantów z Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami.

 

Więcej informacji: http://www.wejherowo.pl/artykuly/absolutorium-i-wotum-zaufania-dla-prezydenta-krzysztofa-hildebrandta-a6616.html

lista aktualności
Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: