Prezydent miasta Wejherowa

Banner

Program dla Wejherowa

Program Krzysztofa Hildebrandta i Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo dla Miasta Wejherowo

Wejherowo się zmienia! Wejherowianie mogą być dumni ze swojego miasta. Wiele rzeczy już zrobiliśmy, ale chcemy spełnić Wasze oczekiwania. Przed nami nowe wyzwania. Od wielu lat spotykamy się i na bieżąco rozmawiamy z Mieszkańcami, słuchamy tego, co mówią. Zawsze jesteśmy blisko ludzkich spraw. W efekcie jesteśmy bogatsi o nowe pomysły i propozycje wejherowian, które wprowadziliśmy do naszego programu. To program Mieszkańców i dla Mieszkańców, będący połączeniem kontynuacji naszych dotychczasowych działań i świeżego spojrzenia na miasto. Dotychczas udowodniliśmy, że dotrzymujemy słowa i obietnic wyborczych, z których wejherowianie odnoszą korzyści.

 

Wspólnie z Mieszkańcami przygotowaliśmy Program dla Wejherowa:

 

 • regularne spotkania z Mieszkańcami, konsultacje projektów,
 • wprowadzanie mechanizmu opiniowania projektów uchwał Rady Miasta przez wejherowian, 
 • wspólna realizacja inicjatyw Mieszkańców, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, 
 • dalszy rozwój Budżetu Obywatelskiego, 
 • dokończenie budowy bezkolizyjnych węzłów drogowych, łączących północną i południową część Wejherowa wraz z tunelami, 
 • kompleksowe remonty chodników i jezdni w całym mieście, 
 • budowa nowych ulic i chodników w każdej dzielnicy oraz połączenie ścieżek rowerowych, 
 • rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych, 
 • remonty mieszkań komunalnych, 
 • budowa przez Miasto mieszkań dla wejherowian, 
 • przystąpienie do programu Mieszkanie Plus, 
 • przygotowanie nowych terenów pod zabudowę jedno i wielorodzinną, 
 • dalsze wsparcie finansowe dla Mieszkańców na likwidację starych pieców i ich wymianę na ekologiczne źródła ciepła, 
 • rozwój sieci OPEC, 
 • wymiana autobusów MZK na elektryczne, 
 • programy edukacyjne i akcje informacyjne, 
 • utrzymanie wysokiego poziomu nauczania w wejherowskich szkołach, 
 • nowoczesne projekty edukacyjne, 
 • wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt, 
 • dalsze inwestycje, w tym: budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 i modernizacja infrastruktury sportowej, 
 • różnorodne działania prorodzinne, 
 • rozwój bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, 
 • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, 
 • wprowadzenie Wejherowskiej Karty Seniora, 
 • programy wspierające Seniorów, 
 • pomoc dla organizacji aktywizujących i pomagających osobom starszym i niepełnosprawnym, 
 • współpraca z Zespołem ds. Seniorów, 
 • wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki w celu zapewnienia trwałego i długotrwałego powstawania dobrych miejsc pracy na terenie Wejherowa, 
 • zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej, w tym poprzez rozwój sieci MZK, 
 • podnoszenia atrakcyjności oferty kulturalnej i rozrywkowej dla Mieszkańców, 
 • rozwój sportu, budowa i remont kolejnych obiektów sportowych oraz rozbudowa ścieżek rowerowych, 
 • kontynuacja Programu Rewitalizacja Wejherowa, m.in. dalsza modernizacja Parku Miejskiego, budowa „Wodnych Ogrodów” przy ul. Kalwaryjskiej, 
 • dalsza poprawa obsługi Mieszkańców w urzędzie i innych jednostkach miejskich, 
 • stała poprawa bezpieczeństwa, m.in. zwiększanie działań prewencyjnych Straży Miejskiej i współpracy z Policją, rozwój monitoringu, 
 • doświadczenie i profesjonalizm w zdobywaniu funduszy zewnętrznych – ponad 100 mln zł dotychczas pozyskanych dotacji na rozwój Wejherowa, 
 • nowe projekty inwestycyjne, edukacyjne i społeczne dla Mieszkańców ze środków unijnych, rządowych oraz funduszy ochrony środowiska, 
 • współpraca z samorządami Obszaru Metropolitalnego, 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Copyright © 2012, Krzysztof Hildebrandt