Prezydent miasta Wejherowa

Banner

Program dla Wejherowa

Program Krzysztofa Hildebrandta i Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo dla Miasta Wejherowo

Wejherowo się zmienia! Wszyscy wejherowianie mogą być dumni ze swojego miasta. Wiele rzeczy już zrobiliśmy, ale chcemy realizować Wasze pomysły. Od wielu lat rozmawiamy z mieszkańcami naszego Miasta, słuchamy tego, co mówią i zawsze jesteśmy blisko ludzkich spraw. To, co robimy jest tego efektem. To są konkrety, z których mieszkańcy odnoszą korzyści i ruch społeczny „Wolę Wejherowo” będzie te działania kontynuował. Dotychczas udowodniliśmy, że dotrzymujemy słowa i obietnic wyborczych. Wspólnie z mieszkańcami przygotowaliśmy Program dla Wejherowa:
 
 • realizacja Budżetu Obywatelskiego – Mieszkańcy decydują o wydatkach w swoim mieście
 • wspieranie kolejnych ciekawych inicjatyw organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i Mieszkańców
 • dalszy udział Mieszkańców w opracowywaniu miejskich strategii, planów i programów
 • spotkania z Mieszkańcami
 
 • budowa bezkolizyjnych węzłów drogowych łączących północną i południową część Wejherowa wraz z tunelami -  „Kwiatowa” i „Zryw”
 • budowa i remonty kolejnych dróg miejskich w każdej dzielnicy
 • kontynuacja Programu Rewitalizacji Wejherowa, m.in. modernizacji Parku Miejskiego
 • remonty oraz budowa nowych budynków komunalnych i socjalnych
 
 • utrzymanie wysokiego poziomu nauczania uczniów w wejherowskich szkołach
 • rozwój oferty bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 
 • dalsza modernizacja budynków i wyposażanie w nowoczesny sprzęt m.in. komputerowy
 • kontynuacja modernizacji bazy sportowej przy szkołach (boiska, sale gimnastyczne)
 
 • nowe miejsca pracy w Wejherowie poprzez wspieranie przedsiębiorczości, tworzenie dobrych warunków do rozwoju firm i inwestycje miejskie
 • rozwój sportu, budowa i remonty kolejnych obiektów sportowych oraz rozbudowa ścieżek rowerowych
 • kultura, rozrywka, zagospodarowanie czasu wolnego, w szczególności dzieci i młodzieży
 • dalsza poprawa bezpieczeństwa
 
 • doświadczenie i profesjonalizm  w zdobywaniu funduszy unijnych - ponad 50 mln zł dotychczas pozyskanych dotacji z UE w Wejherowie
 • nowe projekty inwestycyjne, edukacyjne i społeczne dla Mieszkańców, np. zagospodarowanie tzw. „starego basenu” przy ul. Kalwaryjskiej
 • realizacja projektów we współpracami z samorządami Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta
 • wspieranie modernizacji Szybkiej Kolei Miejskiej i rozbudowy na odcinku do Wejherowa 
 
Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: