Prezydent miasta Wejherowa

Banner

O mnie

Najważniejsze rodzina i moje miasto

Krzysztof Mikołaj Hildebrandt - Prezydent Wejherowa od 1998 roku. Sześciokrotnie wybierany do Rady Miasta. Budowniczy samorządu terytorialnego. 
 
Szczęśliwy ojciec dwójki dorosłych dzieci – Alicji i Artura, dziadek małego Nikodema  oraz mąż Joanny.
 
Wykształcenie wyższe, prawnik. Dodatkowo ukończone Studium Kierowników Projektów Europejskich i jedenaście innych studiów podyplomowych.
 
Gospodarz dbający o harmonijny rozwój miasta zgodnie z oczekiwaniami wejherowian, z którymi regularnie się spotyka. Zawsze słucha głosu mieszkańców. Otwarty na nowe pomysły i idee, a także na współpracę i kompromis, którego świadkami jesteśmy np. w  obecnej Radzie Miasta.
 
Znany działacz społeczny, aktywnie uczestniczący w życiu Wejherowa i Kaszub. Pomaga organizacjom społecznym, jest zaangażowanym członkiem kilku organizacji pozarządowych np. Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny, Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Szczególną estymą darzy Związki Kombatanckie. Żywo interesuje się działalnością Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA. Jest życzliwy dla klubów i stowarzyszeń sportowych.
 
Orędownik budowy oświaty spełniającej wymogi współczesności. Włodarz, któremu na sercu leży rozwój dzieci i młodzieży nie tylko intelektualny, ale i fizyczny – budowa krytej pływalni, sztucznego lodowiska, hali sportowej, boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw.
 
Przez wiele lat wspierał działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
 
Swoje działania opiera m.in. na Strategii Rozwoju Wejherowa, którą po szerokich konsultacjach z mieszkańcami jednogłośnie przyjęła Rada Miasta Wejherowa. W wyniku długofalowych działań, w Grodzie Wejhera widoczne są duże pozytywne zmiany i wszechstronny rozwój. Doceniany jest przez mieszkańców za budowę węzłów drogowych łączących północną i południową część miasta, za budowę ulic i inne inwestycje podnoszące komfort życia oraz atrakcyjność Wejherowa dla mieszkańców.
 
Bardzo ważnym zadaniem w działalności samorządowej jest skuteczne  wykorzystanie środków unijnych i innych środków pozabudżetowych wspierających inwestycje potrzebne mieszkańcom, jak m.in.: budowa węzłów drogowych, budownictwo komunalne, przebudowa ul. Wałowej i terenów przyległych, remonty szkół, modernizacja Parku Miejskiego im. Aleksandra Majkowskiego. Szczególnym zadaniem była  renowacja Kalwarii Wejherowskiej. Największym wyzwaniem inwestycyjnym, którego się podjął było powstanie Filharmonii Kaszubskiej - nowego Wejherowskiego Centrum Kultury.
 
Dobre zarządzanie i wiele trafnych decyzji podjętych od 1998 roku spowodowało, że Wejherowo jest zdobywcą wielu prestiżowych tytułów, uzyskanych w trudnych ogólnopolskich zmaganiach konkursowych.
 
Za szczególne zasługi dla samorządności, za wybitną i profesjonalną z pełnym oddaniem prowadzoną działalność na rzecz mieszkańców Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt otrzymał wiele odznaczeń, medali i wyróżnień, m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, „Samorządowy Oskar”, „Orzeł Pomorski”, Statuetka Jakuba Wejhera oraz wyrazów uznania od różnych środowisk i organizacji.
 
Nie jest członkiem żadnej partii politycznej, nie związany partyjnymi układami i zależnościami.
 
 
Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Copyright © 2012, Krzysztof Hildebrandt