Prezydent miasta Wejherowa

Banner

Aktualności

Stanowisko radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Prezydentowi Wejherowa

16-06-2020
Dokonaliśmy oceny działalności Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta w roku 2019. Stwierdzamy, że budżet i zadania w zeszłym roku zostały wykonane, a Pan Prezydent należycie wykonywał swoje obowiązki. Radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo głosowali za udzieleniem absolutorium za rok 2019 dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Akceptujemy ponadto "Raport o stanie miasta za rok 2019" i głosowaliśmy za udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.
 
W minionym roku wiele się wydarzyło w inwestycjach miejskich, przede wszystkim na wejherowskich drogach i Szkole Podstawowej nr 5, ale również w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych. Miasto funkcjonowało normalnie, a zrealizowane inwestycje przyniosą wejherowianom wiele korzyści. Jak zawsze chcemy podkreślić kontynuację budżetu obywatelskiego, cieszącego się niezmiennie zainteresowaniem mieszkańców. Powyższe dokonania są wypełnieniem programu wyborczego Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo, co przyjmujemy z satysfakcją. 
 
Podziękowania i wyrazy uznania kierujemy również do współpracowników Prezydenta i wszystkich pracowników wejherowskiego samorządu. Chcemy podkreślić i podziękować za bardzo dobrą współpracę na rzecz miasta z naszymi partnerami koalicyjnymi z Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami.
 
Rok 2019 był udanym rokiem w życiu miasta, rokiem rozwoju Wejherowa, ale z niepokojem obserwujemy występujące problemy, które będą znacząco oddziaływały na życie i rozwój miasta w najbliższych latach. Chcemy o tym mówić głośno i dobitnie.
 
W wyniku polityki rządu nad polskimi samorządami zbierają się czarne chmury. Rząd nie wypełnia swoich podstawowych obowiązków w zakresie zapewnienia finansowania oświaty z budżetu państwa, która jest zadaniem rządowym, tylko zleconym do realizacji samorządom. W efekcie w 2019 roku z naszego budżetu dołożyliśmy do oświaty rekordową, największą w historii kwotę ponad 31 mln zł. Wprowadzone przez rząd zmiany podatkowe zabrały z  budżetu miasta około 1,7 mln zł. Łącznie to aż ponad 33 mln zł w ciągu jednego roku. To dużo więcej niż kosztuje nas cały Węzeł Wejherowo-Kwiatowa. Zapewne tyle byśmy wydali na dokończenie Węzła Śmiechowo-Zryw, ale ich nie wydamy i nie zbudujemy tam tuneli, bo musimy dołożyć do oświaty. I jeśli rząd nie zmieni swojej polityki, tak będzie również w latach przyszłych. Do tego doszedł duży wzrost cen, a dziś trudności bardzo pogłębia jeszcze pandemia koronawirusa, która mocno uderzyła w finanse miasta. Samorządy nie dostały na razie żadnej konkretnej pomocy finansowej od rządu w ramach tzw. tarcz antykryzysowych. Z przyczyny niezależnych od prezydenta i rady miasta konieczna jest rezygnacja z wielu zadań dla mieszkańców. Takie są fakty.
 
lista aktualności
Copyright © 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Realizacja: Ideo CMS Edito Powered by: