Prezydent miasta Wejherowa

Banner

Aktualności

Stanowisko radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo

15-06-2021
Stanowisko radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Prezydentowi Miasta Wejherowa za rok 2020.
 
Rok 2020 był dla nas wszystkich niezwykły, bardzo mocno odcisnęła swoje negatywne piętno pandemia koronawirusa. Miasto funkcjonowało normalnie na ile pozwalały na to przepisy epidemiczne, liczne ograniczenia i obostrzenia. Pomimo wielu, znanych powszechnie w całym kraju, trudności związanych z pandemią, w tym przede wszystkim finansowych, w 2020 roku Wejherowo niezmiennie się rozwijało. COVID-19 nas nie zatrzymał! Daliśmy też radę stale piętrzącym się, coraz większym trudnościom związanym z niedofinansowaniem oświaty przez rząd. Subwencje i dotacje na oświatę otrzymywane od rządu z budżetu państwa są zdecydowanie zbyt niskie i pokrywają tylko nieco ponad połowę kosztów. Resztę musieliśmy dołożyć z naszego budżetu, oczywiście kosztem innych zadań.
 
Jednak dzięki zaangażowaniu i wysiłkom Pana Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta wzrosły o 5% wydatki na miejskie inwestycje stosunku do roku 2019. Podsumowując miniony rok należy przywołać największe inwestycje, czyli oddanie do użytku całego węzła integracyjnego wraz z tunelem na ul. Kwiatowej, Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5, parkingu przy szpitalu, Parku Cedron, jak również te mniejsze liczne zadania zrealizowane w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powyższe stanowi realizację programu wyborczego Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo.
 
Na podstawie dokonanej oceny działalności Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta w roku 2020, stwierdzamy, że budżet i zadania w zeszłym roku zostały wykonane, a Pan Prezydent należycie wykonywał swoje obowiązki. 
 
Radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo głosowali za udzieleniem absolutorium za rok 2020 dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta oraz za udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.
 
Podziękowania i wyrazy uznania kierujemy również do współpracowników Prezydenta i wszystkich pracowników wejherowskiego samorządu. Dziękujemy radnym, którzy chcieli współpracować na rzecz miasta, przede wszystkim z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej.
 
Zdajemy sobie sprawę z tych potrzeb, które nie są zaspokojone i oczekiwań mieszkańców, które przewyższają nasze możliwości, dlatego z niepokojem obserwujemy coraz większe problemy finansowe w lokalnych samorządach praktycznie w całej Polsce. Mamy nadzieję na sprawiedliwy i uczciwy podział przez rząd ogromnych unijnych pieniędzy, w tym z Funduszu Odbudowy po covidzie. Oczekujemy, że jakaś część z tych setek miliardów złotych – zgodnie z zapowiedziami Pana Premiera Mateusza Morawieckiego – trafi do społeczności lokalnych, w tym do naszego miasta.
 
 
lista aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Copyright © 2012, Krzysztof Hildebrandt