Prezydent miasta Wejherowa

Banner

Aktualności

Realizujemy nasz program wyborczy

26-10-2021

W przyszłym roku rozpocznie się realizacja kolejnej dużej, strategicznej i potrzebnej inwestycji drogowej - budowy ul. Karnowskiego-Budowlanych. Inwestycje drogowe są podstawowym punktem programu Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo. Krok po korku, konsekwentne je realizujemy. Władze Wejherowa zdobyły na te inwestycje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt z rąk Wiceministra Infrastruktury Marcina Horały oraz Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha odebrał promesę na dofinansowanie w wysokości 24 130 000 zł, co stanowi 95 % planowanych kosztów.

 

Władze miasta wnioskowały również o 45,6 mln zł  na budowę Węzła Śmiechowo (Zryw), gdyż można było złożyć wniosek o wartości do 30 mln i ponad 30 mln zł. Na Zryw pieniądze nie zostały przyznane, ale zabiegi o jego dofinansowanie trwają.

 

Sukces Wejherowa

Planowana inwestycja na ul. Karnowskiego-Budowlanych jest sukcesem Wejherowa, gdyż jest bardzo ważna z kilku powodów. - Inwestycja ta jest powiązana z budowaną właśnie Trasą Kaszubską, która spowoduje napływ większej liczby samochodów do Wejherowa z tamtego kierunku. Budowa Trasy wymaga rozbudowy sieci dróg i zjazdów, zwłaszcza od Węzła Szemud w kierunku Wejherowa i przez Wejherowo. - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa - Dlatego, aby uchronić mieszkańców przed całkowitym zakorkowaniem, musimy wykonać swoje rozwiązania komunikacyjne, w tym budowę ul. Karnowskiego oraz przebudowę ul. Budowlanych. Inwestycja stanowi domknięcie Północno-Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa w zachodniej części miasta, które konsekwentnie powstaje etapami od kilku lat.

 

– Podkreślić należy, że budowa tych połączeń poprawi warunki działania zakładów pracy w dzielnicy Przemysłowa, ułatwi dostęp do terenów inwestycyjnych w północno-zachodniej części miasta i zachęci przyszłych inwestorów do rozwoju biznesu na tych terenach. W tej sprawie przeprowadziliśmy konsultacje z przedsiębiorcami. – mówi Beata Rutkiewiczzastępca prezydenta ds. rozwoju miasta - Inwestycja to także poprawa jakości życia mieszkańców, dowozu dzieci do szkół oraz dojazdu do obiektów publicznych jak np. Powiatowego Zespołu Szkół nr 3.

 

Zakres i terminy prac

 

Rozpoczęcie tej strategicznej dla miasta inwestycji planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku, a zakończenie pod koniec 2025 r. Przewidywana wartość inwestycji to 25,4 mln zł. Powstaną m.in. jezdnie o nawierzchni bitumicznej o łącznej dł. 1,28 km, rondo, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe i miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizacja świetlna, oświetlenie. 

 

lista aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Copyright © 2012, Krzysztof Hildebrandt