Prezydent miasta Wejherowa

Banner

Aktualności

Stanowisko radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Prezydentowi Miasta

28-06-2022

Stanowisko radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Prezydentowi Miasta Wejherowa za rok 2021.


W roku 2021 pogłębiały się ogólnokrajowe trudności, które mocno dotykały również wejherowski samorząd. Musieliśmy nadal zmagać się z negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa, a przede wszystkim z reformami wprowadzanymi przez rząd, które zmniejszają dochody samorządów. Nadal dopłacaliśmy ogromne środki, prawie połowę kosztów, do oświaty, która jest niedofinansowana przez rząd. Resztę musieliśmy dołożyć z naszego budżetu, oczywiście kosztem innych zadań. Rosły też ceny, co każdy widzi. W efekcie rosły wydatki miasta przy jednoczesnym spadku dochodów spowodowanych zmianami w podatku PIT. 


W takich warunkach dużym wyzwaniem stało się zapewnienie płynności funkcjonowania miasta i jego rozwoju. Pomimo tego rok 2021 należy zaliczyć do udanych. To dzięki zaangażowaniu i wysiłkom Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta wzrosły o 13% wydatki na miejskie inwestycje stosunku do roku 2020. Było to możliwe, gdyż w dużym stopniu te pieniądze Pan Prezydent zdobył poza budżetem miasta w formie dotacji. To najwyższe wydatki na inwestycje w tej kadencji Rady Miasta. Wejherowo bez wątpienia się rozwijało. Naszym priorytetem niezmiennie były drogi, ale należy też przywołać m.in. budowę zespołu basenów Wodne Ogrody, termomodernizację budynków, rewitalizację Śródmieścia i wykonanie projektów z Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powyższe stanowi realizację programu wyborczego Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo.


Na podstawie dokonanej oceny działalności Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta w roku 2021, stwierdzamy, że budżet i zadania w zeszłym roku zostały wykonane, a Pan Prezydent należycie wykonywał swoje obowiązki. 


Radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo głosowali za udzieleniem absolutorium za rok 2021 dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta oraz za udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.


Podziękowania i wyrazy uznania kierujemy do współpracowników Prezydenta i wszystkich pracowników wejherowskiego samorządu. Dziękujemy radnym, którzy wspierali nasze wysiłki, z którymi współpracowaliśmy na rzecz miasta w ramach koalicji z Klubem Radnych Platformy Obywatelskiej.

 

Zdajemy sobie sprawę z potrzeb, które zgłaszają nam mieszkańcy, dlatego z wielkim, coraz większym niepokojem patrzymy w przyszłość. Rosnące w zawrotnym tempie ceny, utrzymujące się ogromne niedofinansowanie oświaty z budżetu państwa, ciągłe zabieranie samorządom pieniędzy z podatków przez rząd prowadzi nieuchronnie do braku możliwości zaspokojenia przez nas oczekiwań mieszkańców. Nie mamy na to wpływu, że realnych pieniędzy jest coraz mniej. A z pustego, podobnie jak Salomon, nie nalejemy.

 
lista aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Copyright © 2012, Krzysztof Hildebrandt