Prezydent miasta Wejherowa

Banner

Aktualności

Stanowisko radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Prezydentowi Miasta

16-06-2023

Stanowisko radnych Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo w sprawie udzielenia absolutorium i wotum zaufania Prezydentowi Miasta Wejherowa za rok 2022.


Podsumowując sytuację polskich samorządów w 2022 roku i warunki, w których funkcjonowały miasta i gminy, niestety możemy praktycznie powiedzieć to co rok temu, przy poprzednim absolutorium, z zastrzeżeniem, że jest jeszcze gorzej. Przede wszystkim nadal musieliśmy zmagać się z reformami wprowadzanymi przez rząd, które zmniejszają dochody samorządów. Nadal dopłacaliśmy ogromne środki, prawie połowę kosztów, do oświaty, która jest niedofinansowana z budżetu centralnego. Resztę musieliśmy dołożyć z naszego budżetu, oczywiście kosztem innych zadań realizowanych na rzecz mieszkańców np. kosztem remontów dróg osiedlowych. W szalonym tempie rosły też ceny, co każdy widzi. W efekcie rosły wydatki miasta przy jednoczesnym spadku dochodów spowodowanych zmianami w podatku PIT, które nie zostały należycie zrekompensowane z budżetu państwa. W skrócie - w roku 2022 jeszcze mocniej pogłębiały się ogólnokrajowe, niezależne od nas trudności, które dotykały również wejherowski samorząd, również z powodu wojny na Ukrainie.


W takich warunkach naprawdę dużym wyzwaniem stało się zapewnienie płynności funkcjonowania miasta i jego rozwoju. Dzięki zaangażowaniu i wysiłkom Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w 2022 roku o 33% wzrosły wydatki na miejskie inwestycje stosunku do roku 2021. Kwota 61 mln zł to najwyższe wydatki na inwestycje w historii. Ten sukces był możliwy wyłącznie dlatego, że 44 % tych pieniędzy Pan Prezydent skutecznie zdobył poza budżetem miasta w formie dotacji. Wejherowo bez wątpienia się rozwijało i utrzymało kierunki tego rozwoju, nadal naszym priorytetem niezmiennie były drogi, ale należy też przywołać m.in. budowę zespołu basenów Wodne Ogrody, termomodernizację budynków czy rewitalizację Śródmieścia. Powyższe stanowi realizację programu wyborczego Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo.


Na podstawie dokonanej oceny działalności Prezydenta Miasta Krzysztofa Hildebrandta w roku 2022, stwierdzamy, że budżet i zadania w zeszłym roku zostały wykonane, a Pan Prezydent należycie wykonywał swoje obowiązki. 


Radni Ruchu Społecznego Wolę Wejherowo głosowali za udzieleniem absolutorium za rok 2022 dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta oraz za udzieleniem Prezydentowi wotum zaufania.


Podziękowania i duże wyrazy uznania kierujemy do współpracowników Prezydenta i wszystkich pracowników wejherowskiego samorządu. Dziękujemy radnym, z którymi współpracowaliśmy na rzecz miasta w ramach koalicji.


Niezmiennie zdajemy sobie sprawę z potrzeb, które zgłaszają nam mieszkańcy, dlatego w obecnej sytuacji z jeszcze większym niepokojem patrzymy w przyszłość. Nadal rosnące ceny, utrzymujące się ogromne niedofinansowanie oświaty z budżetu państwa, ciągłe zabieranie samorządom pieniędzy z podatków przez zmiany przepisów prowadzi nieuchronnie do braku możliwości zaspokojenia przez nas oczekiwań mieszkańców, a nawet zagraża funkcjonowaniu miasta. Z opisanych przyczyn w 2022 roku rozpoczynaliśmy praktycznie tylko inwestycje z dofinasowaniem zewnętrznym, a chcielibyśmy wszystkie m.in. drogi osiedlowe na co praktycznie nie ma dotacji. Nie mamy na to wpływu, że realnych pieniędzy jest w polskich samorządach coraz mniej. 

 
lista aktualności
Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Copyright © 2012, Krzysztof Hildebrandt