Prezydent miasta Wejherowa

Banner

Program dla Wejherowa

Program Komitetu Wyborczego Wyborców „WOLĘ WEJHEROWO KRZYSZTOFA HILDEBRANDTA”

Wejherowo się zmienia! Wejherowianie mogą być dumni ze swojego miasta. Od wielu lat spotykamy się i na bieżąco rozmawiamy z Mieszkańcami, słuchamy tego, co mówią. Dzięki temu jesteśmy bogatsi o nowe pomysły i propozycje wejherowian, które wprowadziliśmy do naszego programu. To program Mieszkańców i dla Mieszkańców, łączący kontynuację naszych dotychczasowych działań ze świeżym spojrzeniem na miasto. Udowodniliśmy, że dotrzymujemy słowa i realizujemy obietnice z korzyścią dla wejherowian. Dziękujemy za dotychczasowe poparcie. Zrobiliśmy już wiele, ale chcemy zrobić jeszcze więcej i jeszcze lepiej! Przed nami cały czas nowe wyzwania, dlatego wspólnie z Mieszkańcami przygotowaliśmy:
 
POZYTYWNY PROGRAM DLA WEJHEROWA
 
WIĘCEJ INWESTYCJI LOKALNYCH
Budowa i modernizacje kolejnych dróg osiedlowych, chodników i ścieżek rowerowych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych we wszystkich dzielnicach Wejherowa, dalsza rozbudowa systemu odprowadzania wód deszczowych.
 
LEPSZA SZKOŁA
Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania, nowoczesne projekty edukacyjne, ciekawe zajęcia pozalekcyjne i propozycje zagospodarowania czasu dla dzieci i młodzieży, kolejne inwestycje w szkołach.
 
WIĘCEJ EKOLOGII
Dalsze wsparcie dla Mieszkańców na wymianę ogrzewania, kontynuacja wymiany autobusów MZK na zeroemisyjne, rozwój Ekofabryki-ZUK, wszechstronna edukacja ekologiczna, dbałość o zieleń miejską.
 
LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA
Dalsze podnoszenie atrakcyjności oferty kulturalnej, rozrywkowej i sportowej, spędzania wolnego czasu dla całych rodzin, nowe programy wspierające i aktywizujące Seniorów, remonty i nowe budownictwo komunalne, kontynuacja Programu Rewitalizacji Wejherowa, konsultacje projektów i zamierzeń z Mieszkańcami.
 
WIĘCEJ KORZYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW
Rozwój Karty Mieszkańca, aktywizacja Budżetu Obywatelskiego, dalsza współpraca z organizacjami społecznymi i klubami sportowymi, stałe wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki i powstawania miejsc pracy, programy socjalne wspierające Mieszkańców w potrzebie.
 
ZAKOŃCZENIE BUDOWY WĘZŁA ZRYW WRAZ Z TUNELAMI WE WSPÓŁPRACY Z PKP
 
WIĘCEJ FUNDUSZY NA ROZWÓJ
Doświadczenie, profesjonalizm i skuteczność w zdobywaniu dotacji na kolejne, nowe projekty inwestycyjne, edukacyjne i społeczne dla Mieszkańców.
Wszelkie prawa zastrzeżone dla www.krzysztofhildebrandt.pl Strona powstała ze środków prywatnych Krzysztofa Hildebrandta                  Polityka cookies
Copyright © 2012, Krzysztof Hildebrandt